strzałkaZpět

3D sidewalk chalk - deluxe set

cena po přihlášení

Create your own 3D amazing effects!


Gadget v kostce:

- includes: 5 dual colored chalk crayons, 20 chalk crayons, 2 pairs of 3D glasses, 4 giant stencils, 3 chalk tools
- washable
- for outdoor activities
- great fun for 2 kids


4

1.08
25.5
36.0
7.0
8
GAD00980
0071662150396Inowacyjna Gospodarka Handlosfera.pl Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.
Unia Europejska
www.europa.eu
PO IG
www.poig.gov.pl

Instytucja Zarządzająca Ministerstwo
Infrastruktury i Rozwoju
www.mir.gov.pl
Instytucja Wdrażająca PARP
www.parp.gov.pl
Live Chat
NačítáníNačítání