strzałkaZpět

3D sidewalk chalk

cena po přihlášení

Create your own 3D amazing effects!


Gadget v kostce:

- includes: 5 dual colored chalk crayons, 3D glasses
- washable
- for outdoor activities


4

0.20
25.5
20.0
3.0
12
GAD00979
0071662135058Inowacyjna Gospodarka Handlosfera.pl Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.
Unia Europejska
www.europa.eu
PO IG
www.poig.gov.pl

Instytucja Zarządzająca Ministerstwo
Infrastruktury i Rozwoju
www.mir.gov.pl
Instytucja Wdrażająca PARP
www.parp.gov.pl
Live Chat
NačítáníNačítání